Weten wat de roadmap van de cloud is voor Microsoft?

Microsoft had al een publieke roadmap voor Office 365. Nu is er voor het cloud platform ook een website gekomen. Op deze website is transparant te zien wat er is gebeurd en wat er gaat gebeuren.

Ze hebben het in 4 categorien ingedeeld:

Cloud Infrastructuur; denk hierbij aan Windows Server Vnext en Azure
Enterprise Mobility: Azure AD, authenticatie, Identity management
Data management and analytics: Azure Machine Learning, DocumentDB, Azure Search
Application Development; Visual Studio
Internet of Things: Power BI en Azure Machine Learning

Klik hier om de volledige roadmap te zien.